“วาระแห่งจิต” Time of Mind โดย ศิลปิน ปรมัตถ์ เหลืองอ่อน
_____
วาระแห่งจิต

ในพระพุทธศาสนา จิตเป็นธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นนามธรรม เกิดดับตลอดเวลา ไม่ใช่ตัวตนที่ถาวร จิตจึงมีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ จากการทํางานของข้าพเจ้าทั้งในอดีตถึงปัจจุบัน ภาวะหนึ่งที่รู้สึกและสังเกตุได้ในช่วงขณะทำงานนั้นๆ มีความรู้สึกเป็น ปัจเจกอารมณ์เกิดขึ้น
.
จัดแสดงวันนี้ไปจนถึงวัน 31 กรกฎาคม 2565
ณ . ศูนย์จริยศิลป์ ชั้น 4 หอศิลปกรงุเทพฯ

#จริยศิลป์ #ศิลปะ #นิทรรศการ #ปรมัตถ์เหลืองอ่อน #วาระแห่งจิต #paramatluengon #july #exhibition #art #artist #artgellary #ethicsartscenter #arcylicpainting #bangkokartandculturecentre #bacc #Bangkok #Thailand