Saturday, June 3, 2023

Power-of-the-Great-Nature-No.2-112x180cm-2015

Most popular

ห้ามพลาดกับความงดงามตระการตา ของโขนชุด “พระรามราชสุริยวงศ์” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กระทรวงวัฒนธรรม เชิญรับชมความวิจิตรของโขนชุด “พระรามราชสุริยวงศ์” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี 23 ก.พ.นี้ กลับมาให้ประชาชาวไทยได้ชื่นชมศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขน อันเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของประเทศไทยกันอีกครั้ง ในโอกาสพิเศษนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชิญชวนชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมรับชมความวิจิตรงดงามของโขนไทย ในการแสดงโขนกลางแจ้ง เรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามราชสุริยวงศ์ โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ...
error: Content is protected !!