อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นประธาน

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.09 น.
นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย พร้อมด้วยนางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท  ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน  ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2554 นายทวีชัย  อร่ามรัศมีกุล ผู้บริจาคที่ดินจำนวน 10 ไร่ในการก่อสร้างหอศิลป์ฯ นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ นายสุวิทย์  ใจป้อมนายกสมาคมขัวศิลปะ พร้อมด้วยนางสาวกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์  นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณและนางสาวมนุพร เหลืองอร่าม  ภัณฑารักษ์ ตลอดจนแขกกิตติมศักดิ์ ศิลปินเชียงราย และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างเรียบง่ายและงดงาม ด้วยประเพณี  แบบล้านนา

ณ พื้นที่ก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ทั้งนี้หอศิลป์แห่งใหม่จะใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Biennale,Chiang Rai 2023 อย่างยิ่งใหญ่