Monday, June 5, 2023

1418137752256

Most popular

สาระศิลป์..อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์

ถ้าจะก้าวไปสู่เส้นทางศิลปินระดับโลก ไม่ยากเลยสำหรับศิลปินคนนี้ แต่เขาเลือกที่จะทำงานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังตามวัดวาอาราม เพื่อเก็บไว้เป็นมรดกให้คนไทย “...ข้าพเจ้าทำศิลปะด้วยใจรัก เลื่อมใสและจริงใจ มิได้ทำไปเพราะใยแห่งอามิส ข้าพเจ้าทำศิลปะเพื่อศึกษาค้นหาความจริงในความงามอันเร้นลับอยู่ใต้สภาวะธรรม ผลงานอันเกิดจากกำลังกาย กำลังความคิด และกำลังใจของข้าพเจ้า ขอน้อมอุทิศให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายของข้าพเจ้า...” คำประกาศอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของ อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปีพ.ศ.2528 ผู้ได้รับการยกย่องเป็น “ครูใหญ่ในวงการศิลปะ” อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ เกิดเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ.2453 ที่ตำบลราษฎร์บูรณะ...
error: Content is protected !!