Sunday, February 5, 2023

suwit-jaipom-Pofile-Eng-1-724×1024

Most popular

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด “ถนนสายวัฒนธรรม วิถีใหม่ บ้านโนนกอก” ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด “ถนนสายวัฒนธรรม วิถีใหม่ บ้านโนนกอก” ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด “ถนนสายวัฒนธรรม วิถีใหม่  บ้านโนนกอก” โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนกอก นายกสมาคมธุรกิจชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย เครือข่ายทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านโนนกอก เข้าร่วม ณ...
error: Content is protected !!