“สัมผัสความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ผ่าน Visual Performance และองค์ประกอบที่เลือกสรรจากถิ่นที่อยู่จริง”

.
BACC ร่วมด้วยกลุ่มศิลปิน เฮียร์แอนด์ฟาวด์ ศุภชัย เกศการุณกุล และ DuckUnit ขอนำเสนอนิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์ Sound of the Soul ที่ว่าด้วยสำเนียง เสียง และเรื่องราวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย อาทิ กลุ่มปกาเกอะญอ กลุ่มไทดำ กลุ่มไทกะเลิง กลุ่มกะเหรี่ยงโปว์ กลุ่มมูเซอ กลุ่มอาข่า กลุ่มอูรักลาโว้ย ฯลฯ
.
พบกัน 19 – 31 กรกฎาคมนี้
ที่ห้องสตูดิโอชั้น 4 #หอศิลปกรุงเทพฯ
เข้าชมฟรี

Bangkok Art and Culture Centre together with Hear & Found, Supachai Ketkaroonkul, and DuckUnit present Sound of the Soul, a sound art exhibition that explores dialects, sounds, and cultural stories of marginalised ethnic groups in Thailand, such as: Karen, Tai Dam, Tai Ka-Leong, Pwo Karen, Lahu, Akha, Urak Lawoi, etc.
.
19 – 31 July 2022 at Studio on 4 floor, #bacc
Free Admission

#SoundofTheSoul #EthnicGroup #VisualPerformance #Diversity