“ผสาน-ประสานความร่วมมือนักสะสมไทย นำเสนองานศิลปะไทยสมัยใหม่”

เย็นวานนี้ คุณกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ประธานในพิธี และคุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ ตัวแทนสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย ร่วมเปิดนิทรรศการ “ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน” โดยมีคุณสืบแสง แสงวชิระภิบาล ภัณฑารักษ์ กล่าวถึงแนวคิดของนิทรรศการว่าเป็นการถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ-ศิลปิน-สิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้ง 11 องค์กรและ 10 นักสะสมไทย   ที่เอื้อเฟื้อผลงานศิลปะสะสม จำนวน 72 ผลงานมาให้ได้ชมกันภายในนิทรรศการครั้งนี้

(จากซ้าย) คุณวรรณพร พรประภา (กรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ) ,คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ (กรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ),คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ),คุณสืบแสง แสงวชิระภิบาล (ภัณฑารักษ์และหัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ),คุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ (ตัวแทนสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย),คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที (รองประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ/หอศิลป์พีระศรี)

“ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน”

จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 11 กันยายน 2565

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปกรุงเทพฯ