Saturday, June 3, 2023

รูปผลงาน-มานิตย์-ศรีสุวรรณ์-13

Most popular

โนราไทยไปเวนิส ประกาศความสุดปังไกลถึงอิตาลี แสดงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยสู่สายตาคนทั่วโลก

โนราไทยไปเวนิส ประกาศความสุดปังไกลถึงอิตาลี แสดงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยสู่สายตาคนทั่วโลก โนรา หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย ศิลปะการแสดงซึ่งได้รับการยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากองค์การยูเนสโกไปเมื่อปีที่ผ่านมา ในปีนี้ศิลปินและผู้เกี่ยวข้อง เดินหน้าสานต่อในโครงการ “โนราไทยไปเวนิส” จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี 2022 “มรดก โนรา : Spirit of NORA” ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี . นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “มรดก โนรา :...
error: Content is protected !!