ขอเชิญร่วมพิธีเปิด “เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ศิลปะวิถี ปากแจ่ม@หวยยอด จังหวัดตรัง “Arts & Culture Festival”

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.โดยนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเทศกาลฯจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานมีดังนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
13.00-16.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน
17.00 น. เสวนาประเด็นทางศิลปะในหัวข้อ “ศิลปะร่วมสมัยกับการสร้างสรรค์เมือง’
18.30-21.30 น. พิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม/ การแสดงดนตรีและกวี /ฉายหนังกลางแปลง (ART) /การออกร้านตลาดวิถีชุมชนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565
14.00 -16.00 น. ประกวดศิลปะสร้างสรรค์เยาวชน
16.00-21.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน /นิทรรศการศิลปกรรม/การออกร้านตลาดวิถีชุมชน/การแสดงดนตรีและกวี / ฉายหนังกลางแปลง (ART)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565
16.00-21.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/นิทรรศการศิลปกรรม/การออกร้านตลาดวิถีชุมชน/การแสดงดนตรีและกวี

เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ศิลปะวิถี ปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดย อาจารย์ สัมฤทธิ์ เพชรคง ประธานศูนย์ศิลปะวิถี จังหวัดตรัง ได้เล่าถึงการเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า ศูนย์ศิลปะวิถี (Arts for life center) เป็นแหล่งฟื้นฟู สร้างสรรค์และพัฒนางานศิลปะในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (Relational Art) โดยที่ผ่านมาได้จัด เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้น อย่างต่อเนื่องมา 5 ปี แล้ว
เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของโควิด-19 ทำให้เราต้องเพิ่ม มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในปีนี้กำหนดจัด เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565
โดยได้เชิญบรรดาศิลปิน ตลอดจนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่และภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ มาร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดแสดงภายในงานด้วย พร้อมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเด็กและเยาวชน โดยจะมีกิจกรรมการจัดประกวดภาพวาดเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งจัดเสวนาวิชาการ เพื่อแนะนำแนวทางการเตรียมพร้อมเลือกศึกษาต่อในสายศิลปะสาขาต่างๆ เพื่อเป็นการบ่มเพาะเยาวชนต้นกล้าศิลปะให้เจริญเติบโตขึ้นไปสู่รากฐานที่มั่นคง แข็งแรงในอนาคต ส่วนรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เน้นความแปลกแตกต่างกว่าทุกๆ ปี ที่ผ่านมา
โดยจะมีการออกแบบให้ผสมผสานการทำงานทั้งในรูปแบบ Installation Art (ศิลปะจัดวาง) และงาน Relational Art (ศิลปะเชิงสัมพันธ์) ให้รวมอยู่ในพื้นที่จัดนิทรรศการครั้งนี้ ตัวอย่างเช่น การจัดแสดงผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองอย่างการสาธิตการทำขนมจีน หมูย่าง หรือศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง การแสดงมโนราห์ ก็จะถูกออกแบบให้ผสมผสาน Perfomance หรือ Light and Sound เข้าด้วยกัน และบางชิ้นงานจะเป็นการผสมผสานงานศิลปะข้ามสาขา ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นการปรับทิศทางในการนำพื้นฐานวิถีชีวิตของคนเรามาเล่นกับ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย การหลอมรวม ศิลปะเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างลงตัวและเป็นธรรมชาติมากที่สุด หากเราทำให้คนรู้สึกและสัมผัสได้ว่า แท้จริงแล้วชีวิตคนเราต้องใช้ศิลปะอยู่ตลอดเวลา และเราสามารถหยิบเอาแนวทางศิลปะที่มีอยู่ในตนเองมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างกลมกลืน นั่นย่อมเป็นผลดีที่ประเมินค่ามิได้
สามารถติดตาม “เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม” ครั้งที่ 6 ได้ทางเฟซบุ๊ก ศูนย์ศิลปะวิถี และอัปเดตข่าวสารผ่านทางเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม