“Light from Within”
นิทรรศการศิลปะ โดย กลุ่มศิลปินแม่ญิง อาร์ติสท์ คอลเลคทีฟ

สัปดาห์นี้แอดมินนำภาพบรรยากาศผลงานศิลปะสวยๆ งามๆ จากนิทรรศการ “Light from Within” ซึ่งจัดขึ้นที่สมาคมขัวศิลปะ จังหวัดเชียงรายมาฝากให้แฟนเพจได้ชมกันพร้อมด้วยเรื่องราวน่ารู้จากประธานกลุ่มศิลปินแม่ญิง อาร์ติสท์ คอลเลคทีฟ จังหวัดเชียงราย

โดยอาจารย์ศุภรัตน์ อินทนิเวศ ประธานกลุ่มศิลปินแม่ญิง อาร์ติสท์ คอลเลคทีฟ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เล่าให้ฟังว่า จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในปี 2560 จากการรวมตัวกันของสมาชิกศิลปินหญิงของขัวศิลปะเชียงราย ในชื่อกลุ่มศิลปินแม่ญิงเจียงฮาย เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมกัน ต่อมามีสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 60 คน จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อในการทำงานศิลปะร่วมกันว่า “กลุ่มศิลปินแม่ญิง อาร์ติสท์ คอลเลคทีฟ”

สำหรับในปี 2565 นี้เป็นการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมกันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยครั้งนี้ใช้ชื่อ นิทรรศการ Light from Within ซึ่งกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 สมาคมขัวศิลปะเชียงราย นิทรรศการครั้งนี้เป็นการที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินแม่ญิง ซึ่งเน้นการสื่อสารความคิด ความรู้สึก ความปรารถนา ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยพลังแห่งความหวัง ที่ยังคงขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน เปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะไม่ลดเลือน ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3 Thailand Biennale, Chiangrai 2023 ที่กำลังจะมาถึงด้วย

โดยมีศิลปินที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ได้แก่ อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ / อิงอร หอมสุวรรณ์ / กาญจนา ชลศิริ/ กิตติ์สินี ธันวรักษ์กิจ/ เกศแก้ว สูงขาว/ กุหลาบ เกิดสิน/ จันทร์จีรา อินธุระ/ จันทรา เวียงจันทร์/ จิราวรรณ เรวัตโต/ เจเน็ต ไวท์ฮอลล์/ ชญานิศ ยอดบุญลือ / ชรินรัตน์ สิงห์หันต์/ ชาลินี กาวิลาวัน/ ชาลินี อินยาศรี/ ดลพักตร์ ชัยถาวร/ ดลฤดี ตันมา/ ธนนันท์ ใจสว่าง/ ธัญลักษณ์ มีชำนะ/ นุตศุภางศ์ ภู่ทัยกุล/ ปัทมาภรณ์ อุณหนันทน์ / ปาริฉัตร ชูราศรีเวช/ ปีย์ญานันนท์ รัตนจันทร์ / ผูกพันธ์ ไชยรัตน์/ พจวรรณ พันธ์จินดา/ พฤกษา วงศ์เพชรมณีโชติ/ พิกุลทอง เวียงนิล/ พิรุณพร อินถา/ พุทธรักษ์ ดาษดา/ เพชรพร โฆษิตพิพัฒน์/ ภัทรี ฉิมนอก/ ภัทรพร สิทธิศักดิ์/ รุ่งนภา ยืนยงวนานนท์/ รุจิรา โรงคำ/ ลิซ่า โมเซส/ ลิลา ราชเมืองมูล/ วัจนีย์ บุญเจ็น/ ศุภรัตน์ อินทนิเวศ/ สมฤทัย ศรีใจป้อ/ สรัลวลัย ปงกันมูล/ สิริฉาย เอาฬาร/ สุดารัตน์ สาโรจน์จิตติ/ สุวรรณี สารคณา/ อาริสรา นุกูล/ อรรัมภา อินยาศรี/ อรพิน สืบทิม รวมผลงานจัดแสดงจำนวนกว่า 130 ชิ้น

สำหรับแนวคิดในการใช้ศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มซึ่งต่างคนก็จะแบ่งเวลาเพื่อจัดการภาระกิจส่วนตัว และเต็มที่กับการสร้างงานศิลปะที่ตนรัก ดังนั้นในทุกๆ ครั้งของการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการ จึงเปรียบเสมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่และกัน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะของแต่ละคน

ที่ผ่านมาโดยส่วนตัวนั้นชอบวาดภาพ Landscape ดอกไม้และธรรมชาติ ที่สื่อถึงภาพความสุข ความร่มรื่นในบรรยากาศของภูมิประเทศทางภาคเหนือ แต่ในนิทรรศการครั้งนี้ มีการปรับเปลี่ยนโดยการทำเรื่องราวใกล้ตัวมาถ่ายทอด ภายใต้รูปทรงของ แมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน มานำเสนอ ซึ่งเปรียบได้กับสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูกเป็นต้น โดยการสื่อสารด้วยภาพวาดดอกไม้สีสันสดใสที่กำลังเบ่งบานอยู่ในรูปทรงของแมว เป็นงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมัน จำนวน 2 ชิ้น กับงานประติมากรรมจัดวางเทคนิคเซรามิค โดยการปั้นเป็นรูปแมว ตัวเล็กๆที่ หลุดออกมาจากเฟรมรายล้อมอยู่ตามมุมต่างๆรอบห้องนิทรรศการ เป็นเหมือนครอบครัวแมวขนาดใหญ่ที่ลูกๆ มีความซุกซนขี้เล่น สนุกสนานปะปนกันไป

นิทรรศการครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสดงพลังในการสร้างสรรค์ศิลปร่วมสมัยแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ ได้มีแบบอย่างในการทำงานศิลปะและเป็นการเปิดพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะให้เพิ่มมากขึ้น โดยที่ผ่านมาทุกครั้งที่จัดนิทรรศการฯ เราจะมีการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชนและประชาชนที่สนใจ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับหอศิลป์หรือสถานที่ที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการ และพบมีหลายคนสามารถนำ ความรู้ด้านศิลปะที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดเป็นงานอดิเรกที่สร้างรายได้ หรือนำไปประยุกต์ใช้กับงานหัตถกรรมในท้องถิ่นของตนเองได้

และในปีนี้ทางกลุ่มได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเวิร์คช็อปให้เหมาะสมกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะเริ่มกิจกรรมเวิร์คช็อปตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีศิลปินสลับกันมาทำหน้าที่ให้ความรู้ในกิจกรรมเวิร์คช็อป แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นกลุ่มย่อยแต่ไม่จำกัดจำนวนกลุ่ม ซึ่งภาพรวมของกิจกรรมเวิร์คช็อปในปีนี้ได้แก่ การฝึกวาดภาพสีน้ำเบื้องต้น การฝึกเทคนิควาดภาพระบายสีเพื่อทำพวงกุญแจและของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น

สำหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในฐานะกลุ่มศิลปินแม่ญิง อาร์ติสท์ คอลเลคทีฟ แต่ยังเป็นการ Kick Off ของการประชาสัมพันธ์การจัดงานการแสดงศิลปะกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023 ในฐานะศิลปิน ด้วยความชื่นชมยินดีที่จะได้รับโอกาสในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้เห็นการพัฒนาของงานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยอีกด้วย

นิทรรศการ“Light from Within” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 สมาคมขัวศิลปะเชียงราย (ไม่มีค่าเข้าชม) เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 08-8418-5431 หรือ ขัวศิลปะ, artbridge.cr@gmail.com สามารถติดตามผลงานของกลุ่มได้ที่ กลุ่มศิลปินแม่ญิง Maeying Artists Collective