“ชมสุดยอดผลงานศิลปะสมัยใหม่ที่หาชมได้ยาก จากคลังสะสมศิลปะขององค์กรและนักสะสมไทย”
.
หอศิลปกรุงเทพฯ นำเสนอนิทรรศการ “ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน” ร่วมกับสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่าง ศิลปะ-ศิลปิน-สิ่งแวดล้อม โดยเลือกศึกษาผลงานในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านศิลปะไทยสมัยใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 ยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่ พ.ศ. 2543 วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง (ก่อนเข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์ร่วมสมัย)
.
นิทรรศการ “ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน”
19 พฤษภาคม – 11 กันยายน 2565
ชั้น 8 หอศิลปกรุงเทพฯ
โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย

In 2022, the BACC proudly presents “CROSSOVER II: The Nature of Relationships” in collaboration with the Thai Art Collector Association (TACA). This exhibition discusses a triangle of relationships between Art – Artist – Environment through the research of Thai modern art in a transitional period – from 1945, at the end of World War II, to 2000, the year of the Tom Yum Kung financial crisis (before Thailand entered the state of the contemporary phenomena).
.
“CROSSOVER II: The Nature of Relationships”
19 May – 11 September 2022
8 floor, bacc
In collaboration with Thai Art Collector Association (TACA)
.
Cr. bacc
#environment #artcollection #modernthaiart #scenery  #mind #surrealism #socialcriticism #BACCCrossoverII