การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (ณ ที่นั้น)
โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ
คิวเรตโดย วิภาช ภูริชานนท์

มนุษย์จะรับรู้ความเป็นจริงของโลกได้อย่างไรโดยไม่ปรุงแต่ง เป็นคำถามที่มีข้อถกเถียงไม่รู้จบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักคิด และศิลปิน คามิน เลิศชัยประเสริฐ เป็นศิลปินผู้ใช้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในการแสวงหาคำตอบต่อคำถามดังกล่าวเป็นเวลากว่าทศวรรษ เขาเห็นว่าความเป็นจริงไม่ใช่รูปลักษณ์ทางกายภาพที่เรารับรู้ได้ผ่านผัสสะทั้งห้า และการรับรู้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกก็มีข้อจำกัด เขาจึงพัฒนาวิธีการที่เรียกว่า “การรับรู้ที่บริสุทธิ์” ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นการรับรู้ความจริงผ่านสภาวะจิตของความเมตตาที่ปราศจากการคาดหวัง และใช้การทำงานศิลปะของเขาเป็นเครื่องมือในการบันทึกห้วงขณะที่เขาสามารถรับรู้ความเป็นไปของโลกผ่านสภาวะจิตดังกล่าว

เวลาทำการ
เปิดให้ชม 14 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2565
อังคาร – เสาร์ (11:00 – 18:00 น.) *เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Pure Perception? (Therein)
By Kamin Lertchaiprasert
Curated By Vipash Purichanont
On view from 14 May – 25 June 2022
A question how human perceives an unadulterated reality has been an unsettling question for religious practitioners, scientists, philosophers, thinkers, and artists alike. Kamin Lertchaiprasert is an artist who spent decades in his career pursuing answer to that very question through artistic practice. He stated that reality is not physical appearances perceived by our sensory organs, and there is also limitation in encountering reality through emotion. The artist has developed an approach which he called “Pure Perception.” He pointed out that we may be able to perceive reality through a stage of mind that contains loving-kindness and being without expectation. Artistic practice is a means in which he used to collect these moments, which he encountered reality through this state of mind.

Date/Time
14 May – 25 June 2022
(Tue – Sat, 11:00 – 18:00 pm)

🔍Follow us at:
IG: numthongartspace
FB: Numthong Art Space
https://www.numthongartspace.com
For more information please contact numthongartspace@gmail.com or FB Numthong Art Space