ท้องทุ่งแห่งความสุข
โดย บุญนำ สาสุด
3 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2565
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลสแกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

นิทรรศการ “ท้องทุ่งแห่งความสุข” นำเสนอผลงานจิตรกรรมภายใต้เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในชนบททางอีสานของไทยที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย เอื้ออิงไปกับความเปลี่ยนแปลงแห่งฤดูกาลตามธรรมชาติ ชาวนาหว่านไถปลูกข้าวเมื่อฝนมา เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ อาทิ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ฯลฯ ชาวบ้านเพาะปลูกอาหารเลี้ยงชีพและแบ่งปันกันเองภายในครอบครัว ภายในชุมชนเล็กๆ ของตนเองอย่างมีความสุข ปราศจากความทะเยอทะยาน สิ่งเหล่านี้คือวิถีที่เป็นอยู่โดยสืบทอดกันมาหลายชั่วคน และได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันสดใส ซื่อตรง สื่อแสดงแง่งามตามแนวความคิดของ บุญนำ สาสุด

บุญนำ สาสุด เป็นศิลปินมากฝีมือผู้มีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยจุดสี โดยได้รับอิทธิพลมาจากจิตรกรรมแบบผสานจุดสี (Pointillism) ซึ่งได้รับความนิยมในกระแสศิลปะยุคนีโอ – อิมเพรสชันนิสม์ (Neo – Impressionism) ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในประเทศฝรั่งเศส ผลงานของเขามีรูปแบบชัดเจนจากการใช้พู่กันแตะแต้มจุดสีอย่างละเอียดจนเกิดกลายเป็นรูปทรงของคน สัตว์ สิ่งของ ตามที่ศิลปินต้องการ ยิ่งเมื่อผสมผสานกับเรื่องราวเนื้อหาจากวิถีชีวิตชนบทอันเงียบสงบ ห่างไกลจากแสงสีและความวุ่นวายในเมืองใหญ่ งานจิตรกรรมของเขาจึงกลายเป็นงานศิลปะร่วมสมัยที่ใสซื่อและโดดเด่นจนเป็นที่ต้องการของนักสะสมงานศิลปะชั้นนำทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art
Line ID: ardelgallery / IG: ardel.gallery

————————-

Field of Happiness
By Boonnum Sasood
May 3 – June 11, 2022
At ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor soi 10)

Field of Happiness is a series of paintings presenting the simple lifestyle of people living in the Isan region of Thailand. These people’s lives depend on the change of seasons where local agriculturalists sow their lands to cultivate rice during the rainy season. Once harvest time is over, they earn a living by doing other jobs such as animal husbandry or vegetable farming. The crops are also for domestic use and sharing in their close-knit community. They lead their life happily without being overly ambitious, which is the way of life passed on from one generation after another for a very long time.

Boonnum Sasood’s dotted art has been influenced by Pointillism, a practice widely used in France during the Neo-impressionism movement around the end of the 19th century. His prominent style shows detailed dots formed into human figures, animals, objects, etc. When incorporating the story of a serene lifestyle in the upcountry, away from the hustle and bustle of the big city, his creations have become pure and honest contemporary art sought after by Thai and international art collectors.

For more information, please contact at the number: 0-2422-2092
Tuesday-Saturday: 10.30 – 19.00 hrs.
Sunday: 0.30 – 17.30 hr. (Closed on Monday)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art
Line ID: ardelgallery / IG: ardel.gallery