Sunday, March 26, 2023

Charit_thResume2014-04-791×1024

Most popular

พิธีเปิดสุดอลังกาลกับงานสืบสานงานบุญวันช้างไทย และ วิถีชุมชน คนรักษ์ช้าง สร้างชื่อไทย จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสืบสานงานบุญวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์ และ "วิถีชุมชน คนรักษ์ช้าง สร้างชื่อไทย" พร้อมส่งมอบผลงาน "บ้านคน บ้านช้าง" ให้จังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกย่องช้าง...
error: Content is protected !!