นิทรรศการกลุ่ม Now here โดย 5 ศิลปิน

ชญานิน กวางแก้ว
อรรถสิทธิ์ ปกป้อง
วราวุฒิ โตอุรวงศ์
ณัฐิวุฒิ พวงพี
อภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ

Now here หรือ No where นิทรรศการที่พูดถึงพื้นที่กับเวลา และการตามหาสภาวะกึ่งกลางระหว่างเส้นทางคู่ขนานของสมดุลทั้งสองสิ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายต่อผู้ตามหา คำถามที่ดูเหมือนจะไร้ซึ่งคำตอบที่ชัดเจน เป็นความคลุมเครือที่ชวนสงสัย ว่าสภาวะกึ่งกลางนั้นเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน (Where) หรือไม่มีอยู่จริง (No-where) โดยผ่านทัศนคติ ปรัชญา เหตุการณ์ชีวิตประจำวัน และสังคม ถูกถ่ายทอดสู่ผลงานจิตรกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเป็นรูปธรรมและนามธรรม ให้เกิดภาพของสภาวะเหล่านั้นผ่านนิทรรศการ ณ ขณะนี้ (Now-here)
ซึ่งนั้นดูเหมือนจะเป็นคำตอบ หรืออาจไม่ใช่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ชมต้องตัดสินใจและตามหาสภาวะนั้นด้วยตัวของตนเอง

นิทรรศการกลุ่ม “Now here”
จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 พ.ค.- 15 มิ.ย. 2565
ณ GAYSORN VILLAGE

#ATTASITPOKPONG
#WARAWUTTOURAWONG
#CHAYANINKWANGKAEW
#NATTHIWUTPHUANGPHI
#APHISITSIDSUNTHIA

ดูภาพเพิ่มเติม