ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ จากการได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)

ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2499 ณ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยได้รับรางวัลจากการแสดงภาพพิมพ์นานาชาติทั่วโลกกว่า 10 รางวัล มีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เคยได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น The University of Alberta, Department of Art and Design ประเทศแคนาดา The University of Connecticut Art and Art History ประเทศสหรัฐอเมริกา Tokyo National University กรุงโตเกียว Kyoto Seika University กรุงเกียวโต และ Tama Art University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ศาสตราจารย์ถาวร ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติพ.ศ. 2535 เป็นผู้ริเริ่มโครงการสีศิลปากรประดิษฐ์ โครงการประกวดวาดเส้นและภาพพิมพ์นานาชาติ และโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติเนื่องในงานวันนริศ

ในปีพ.ศ. 2552 เขาได้รับคัดเลือกให้เป็นภัณฑารักษ์ร่วมจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมมหกรรมศิลปะเวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 53 ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการและภัณฑารักษ์ ของหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ที่เขาเองเป็นผู้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549 จวบจนปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 ทุกท่านทุกสาขาด้วยค่ะ

#ศิลปินแห่งชาติ