นิทรรศการ THE CONQUER นิทรรศนะเดี่ยว โดย วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจจการ

นิทรรศการ THE CONQUER นิทรรศนะเดี่ยว โดย วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจจการ หรือ อายิโน๊ะ ครั้งนี้เป็นคอลเลกชันภาพวาดสีน้ํามันขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของโลกและชีวิตที่กําลังเปลี่ยนแปลง ซับซ้อน หลากหลาย ซึ่ง วีระพงษ์ เชื่อว่าภายใต้หลายสิ่งหลายอย่างมีความจริงซ่อนอยู่ ความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แม้เวลาผ่านไปนาน ใช้ภาพวาดอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีคําแนะนํา และไม่มีการดราฟต์ล่วงหน้า แทนที่จะวาดโดยการโต้ตอบโดยตรงกับสิ่งที่คุณเห็นและสิ่งที่คุณรู้สึกในงาน ไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่าเรื่องราวใด ๆ วิถีการทํางานของวีระพงษ์ สําคัญพอๆ กับมุมมองทางศิลปะของเขา เข้าใจงานและชีวิต เขาเชื่อว่า การทํางานเพื่อ ไม่เอาผลลัพธ์มาเป็น setting เพื่อที่จะทําทีละเล็กทีละน้อย ความจริงจะสัมผัสได้

THE CONQUER นิทรรศการเดี่ยว อีกครั้งของ วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ หรืออายิโน๊ะ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยนิทรรศการในครั้งนี้นับว่าเป็นการรวบรวมภาพผลงานจิตรกรมมสีน้ำมันขนาดใหญ่ แสดงถึงความเป็นไปของโลกและชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลง ซับซ้อน หลากหลาย ซึ่ง ศิลปินเชื่อว่าภายใต้สิ่งต่าง ๆ อันมากมายนั้นมีความจริงหนึ่งเดียวแฝงอยู่ ความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปรแม้จะผ่านกาลเวลายาวนาน
“ในผลงานศิลปะมักมีคำถามและยากที่จะเข้าใจ เช่นเดียวกับชีวิตและโลกนี้ที่เราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจ ผมปรารถนาให้ผลงานของผม เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงชีวิต ความรู้สึก สุข ทุกข์ เศร้า ดีใจเสียใจ สับสน หวาดกลัว กล้าหาญ สงสัย ลังเล ความหวัง ความฝัน ปรารถนา ฯลฯ อันเป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกและจิตใจของมนุษย์เสมอมา”

นิทรรศการ “THE CONQUER” สำหรับผู้สนใจ สามารถไปชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 พฤษภาคม 2022
พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม เวลา 18.00น. เป็นต้นไป
📍สถานที่ : Number1gallery
⏰ เวลา : 10:00 – 19:00 น.