นิทรรศการ “เคลื่อน 2565” โดย เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ

นิทรรศการ “เคลื่อน 2565” โดย เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ คือ ดินเหนียว ซึ่งก่อรูปขึ้นโดยอาศัยพลังงานจากธรรมชาติ อันได้แก่ ความชุ่มชื้นจากน้ำและความร้อนจากเปลวแดดแห่งดวงอาทิตย์ เมื่อดินเหนียวที่เปียกนุ่ม ถูกทำให้แห้งอย่างช้า ๆ น้ำที่ระเหยหายออกไปจากดินก่อให้เกิดแรงดึงอันมหัศจรรย์ จนสามารถดึงขอบเฟรมไม้ให้บิดงอ กลายเป็นร่องรอยยู่ยับ แตกร้าวเป็นริ้วลอน สื่อแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติอันสอดรับการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนที่จำต้องพบเผชิญกับแรงกดดันในรูปแบบต่าง ๆ จนนำมาสู่การตระหนักรู้ถึงจิตวิญญาณของตนเอง

นิทรรศการ “เคลื่อน 2565”
👉20 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2565
📍ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
⏰10.30 – 19.00 น. วันอังคาร- วันเสาร์
⏰10.30 – 17.30 น. วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เข้าชมฟรี