Thursday, October 6, 2022

2551-talk1_19-1

Most popular

“เมื่อเวลาทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เสมอ : When Time Always Carries Its Duty Faithfully.”

"เมื่อเวลาทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เสมอ" "When Time Always Carries Its Duty Faithfully." Exhibition by Jiratchaya Pripwai ความเคืองโกรธ นำพาความเสียใจมาให้ทุกครั้งที่นึกถึง ความฝังจำทำให้จิตใจขุ่นมัว สภาวะทั้งหมดนี้เกิดจากตัวเราที่สร้างกรงแห่งความโกรธ ล้อมรอบตัวเองไว้ เมื่อเวลาค่อย ๆ เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ความรู้สึกโกรธแค้นและเจ็บปวดได้ตกตะกอน การเรียนรู้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เป็นเหมือนเครื่องมือคอยสอนและเตือนสติ จิรัชยาจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับสภาวะความเจ็บปวดนี้ ด้วยการเดินเข้าหาความรู้สึกอันน่าอึดอัดที่ฝังในใจ...
error: Content is protected !!