Monday, March 27, 2023

ชัชวาล-2

Most popular

เปิดรับสมัครแล้วกับการประกวด“ศิลป์สร้างสรรค์ งานปติมากรรม ครั้งที่ ๑

เปิดรับสมัครแล้วกับการประกวด“ศิลป์สร้างสรรค์ งานปติมากรรม ครั้งที่ ๑ ในนามของกลุ่ม “สยามปติมาฯ” และผู้สนับสนุน ได้จัดการประกวดปั้นขึ้น ภายใต้ชื่อ “ศิลป์สร้างสรรค์ งานปติมากรรม ครั้งที่ ๑ “ ณ ลานกิจกรรม Central Wold ภายในงาน Thailand Toy Expo 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๖-๙ เมษาฯนี้ หัวข้อในการแข่งขัน คือ...
error: Content is protected !!