Friday, February 3, 2023

ชัชวาล-1-1

Most popular

“นิรันดร์” โดย ชฤต ภู่ศิริ 14 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2560

"นิรันดร์" โดย ชฤต ภู่ศิริ 14 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2560 นิทรรศการ "นิรันดร์" นำเสนอผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากความทรงจำ ความจงรักภักดี และความรำลึกอาลัยที่ศิลปินคนหนึ่งน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย แม้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัย หากแต่น้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา พระราชดำรัส พระราชดำริ พระราชกรณียกิจ ตลอดจนคำสอนมากมายจากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเสมือนพ่อของประชาชนทั้งแผ่นดิน จะยังคงจารึกอยู่ในดวงใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี...
error: Content is protected !!