Friday, February 3, 2023

ชัชวาล-รอดคลองตัน.doc-1-724×1024

Most popular

ศิลปินแห่งชาติ เดินหน้าทวงถามหางานศิลป์ ที่ถูกทิ้งลืมในหอศิลป์ฯ ม.บูรพา

“ดร.กมล ทัศนาญชลี” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ทวงถามงานศิลปะจากผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินมีชื่อระดับประเทศ และศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งถูกทิ้งลืมใน“หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก ม.บูรพา” ซ้ำไม่เคยถูกนำเผยแพร่และจัดแสดงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในภาคตะวันออก เผยบางชิ้นงานของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ค่ากว่า 10 ล้านบาท เช่นเดียวกับผลงานของศิลปินหลายท่านที่หากนับรวมแล้วมูลค่ามากกว่าอาคารทั้งหลัง แต่กลับถูกทิ้งไร้ค่าในห้องเก็บของ วันนี้ (28 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ดร.กมล ทัศนาญชลี...
error: Content is protected !!