ทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ขอเชิญสายบุญขึ้นถวาย

พระพุทธรูปหยกขาวพระธาตุนางคอยดอยนางนอน

อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินชื่อดังแห่งเชียงราย ได้เตรียมทำบุญอัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวขึ้นไปประดิษฐานบนยอดดอยพระธาตุนางคอยดอยนางนอน พร้อมกิจกรรมกราบพระแก้ว เที่ยวชมถ้ำ ขอพรพ่อปู่ฤาษี และเจ้าแม่นางคอย ชมวิวบนยอดดอย 360 องศาใช้เวลาเดินขึ้นประมาณแค่ 20 นาที จึงใคร่ขอเเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 พบกันที่ หอศิลป์อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง เวลา 8.30 น.หรือ ณ วัดพระธาตุนางคอยดอยนางนอนเวลา 9.00 น.
วัดพระธาตุนางคอยดอยผาม้าหรือดอยนางนอน จากหลักฐานอิฐโบราณบนยอดดอยน่าจะสร้างมีอายุนับ 100 ปี

ปัจจุบันพระอธิการวัฒนศิลป์(ศักดิ์) ปัญญาวโร เป็นเจ้าอาวาส ได้พัฒนาสร้างวัดที่อยู่ด้านล่างได้อย่างงดงาม โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะพัฒนาเจดีย์ที่อยู่บนยอดดอยให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเป็นสถานปฎิบัติธรรมอันสงบงดงาม