Thursday, December 3, 2020

นายธงชัย-ศรีสุขประเสริฐ-06-724×1024

Most popular

ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์

ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2465 ที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี บิดาเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ ชื่อ พ่วง มารดาชื่อ ดิ่น เริ่มเรียนวิชาเขียนภาพจากอาจารย์เป้า ปัญโญ แห่งวัดพระทรง...

advanced from

error: Content is protected !!