นิทรรศการศิลปกรรม เพื่อนเก่าเล่าศิลปใหม่

21 มกราคม -29 มกราคม 2564

สถานที่ ณ.หอศิลปริมน่าน จังหวัดหวัดน่าน(Nan Riuerside Art Gallery, Nan)

นิทรรศการที่เกิดจากการรวมตัวของศิลปินรุ่นใหญ่ซึ่งแต่ละท่านล้วนแล้วมีงานที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

งานเปิดนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 17.:00 น.