?????? ????? ???? นิทรรรศการกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของศิลปินทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ทั้ง 7 ท่าน  ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, นาวิน เบียดกลาง, ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์, วิชญ มุกดามณี, วราวุฒิ โตอุรวงศ์, ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, และอานนท์ เลิศพูลผล ซึ่งแต่ละท่านล้วนแล้วแต่มีผลงานโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับ นับได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของศิลปินที่หาชมได้ยาก โดยนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นการพาทุกท่าน ดำดิ่งเข้าไปสู่ทุกอย่างก้าวการเดินทางของผลงานแต่ละชิ้นที่ผ่านการขบคิดมาอย่างลึกซึ้งหรือแม้แต่การทุ่มเททั้งแรงกายเพื่อก้าวพ้นขีดจำกัดในกระบวนการทำงานของตน ผลงานทั้งหมดในชุดนี้เรียกได้ว่าเป็นการเคี่ยวกรำของศิลปินทั้ง 7 ท่าน ที่บอกเล่าถึง ประสบการณ์อันเข้มข้นและเป็นการค้นหาความหมายในอีกด้านหนึ่งของผลงานศิลปะหรืออาจไปถึงเบื้องหลังของศิลปินที่ทุกคนต่างมุ่งสำรวจแง่มุมของมนุษย์ตามทัศนะของแต่ละคน ต่างก็มองมนุษย์ด้วยเลนส์ ของตนเองและนำเสนอด้วยกระบวนการที่แตกต่างกันไป ดังชื่อนิทรรศการ “Behind Black Eyes”

สามารถเข้าชนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 ม.ค. 2564 ณ นัมเบอร์วันแกลลอรี่

…ภายใต้ผลสัมฤทธิ์ของศิลปะที่เกิดจากการควบคุมทั้งสิ่งที่สัมผัสได้
 รวมไปถึงสิ่งที่ไม่อาจสัมผัสได้ การที่เป็นนายเหนือเครื่องมือผลสัมฤทธิ์เหล่านั้น
ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
แต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงสื่อ หรือเครื่องมือถ่ายทอดเนื้อหาสาระเท่านั้น…

 

ธณฤษภ์ ทิพย์วารี ภายใต้ภาพเหมือนบุคคลของ ธณฤษภ์ ทิพย์วารี คือการทำความเข้าใจที่จะทำให้ภาพเหมือนของบุคคลกลายเป็นศิลปกรรมด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ผลงานชุดนี้จึงเป็นหมุดหมายสำคัญทั้งในแง่ของเทคนิควิธีการที่ไม่ได้ค้นหาความ “เฉพาะ” เพื่อตัวศิลปินเอง แต่เพื่อต้นแบบบุคคล และในแง่การสำรวจสิ่งที่เราวาดอย่างรอบด้านด้วยความเคารพ ทุกเทคนิคล้วนต้องการความเหมาะสม เพื่ออยู่ในตำแหน่งแห่งที่โดยผ่านการไตร่ตรองวางแผนและประสบการณ์ จริงๆ แล้วงานจิตรกรรม อาจไม่ได้เชยหรือล้าสมัยเพียงแต่เราเรียนรู้กรรมวิธีและสำรวจมันครบทุกเหลี่ยมมุมแล้วหรือยัง

นาวิน เบียดกลาง ผลงานจิตรกรรมใบหน้าตนเองในท่าทางครุ่นคิด วิตกกังวลและความกลัว พื้นผิวที่ดูแข็งกระด้างและผุกร่อนคล้ายประติมากรรม ของนาวิน เบียดกลาง เป็นผลงานที่ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของตนเอง แฝงไว้ด้วยความเข้มข้นในอารมณ์ของศิลปิน การวาดใบหน้าตนเองซ้ำๆ เสมือนเป็นการทบทวนเรื่องราวต่างๆในของชีวิตที่ผ่านมาทั้งดีและร้าย อีกทั้งยังเป็นการทำความเข้าใจภาวะความคิดและความรู้สึกของตนเองที่อยู่ในเบื้องลึกด้านมืดของสัญชาตญาณที่เพิ่งจะพบเจอ ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในตนเองมานานแล้วแสดงออกด้วยกระบวนการระบายซ้ำ และการวาดเส้นด้วยดินสอ เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่เพียงแต่เปลี่ยนสภาพผิวในจิตรกรรม แต่ยังสะท้อนถึงการคิดทบทวนพิจารณาวนซ้ำ ในสภาวะ ของชีวิตและจิตใจมนุษย์ กระบวนการที่ดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อน แต่กลับมีสาระสำคัญและอัดแน่นไปด้วยมวลความรู้สึกของศิลปิน

ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ ภาพเส้นตรงที่เกิดขึ้นจากการลากไปบนผ้าใบด้วยปากกาที่ขนานไปกับขอบของจิตรกรรมอย่างเป็นระเบียบสม่ำเสมอจนเต็มพื้นที่ว่างของ ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ เหมือนกับเป็นการสำรวจการเคลื่อนไหวของร่างกายผ่านระนาบสองมิติ กระบวนการลากเส้นอันละเอียดประณีต ซ้ำแล้วซ้ำเล่านับพันครั้ง จนเกิดความปวดร้าวของกล้ามเนื้อ การลากเส้นให้ตึงเพื่อท้าท้ายขีดจำกัดของมนุษย์เปรียบเปรยกับโลกในยุคสมัยใหม่ที่ทุกๆ อย่างเคลื่อนที่โดยมีเวลาและทุนนิยมกำกับ เฟรมผ้าใบเป็นเพียงหลักฐานและร่องรอยของการออกแรงผ่านแรงงานที่มีชีวิต หรือจริงๆ แล้วก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

วิชญ มุกดามณี การเปล่งเสียงพูด จากการอ่านเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยต่อหน้ากล้องวิดีโอของ วิชญ มุกดามณี คือการเห็นแง่มุมบางอย่างในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ การอ่านออกเสียงทำให้จดจ่อกับทุกตัวหนังสือและเกิดความเข้าใจในทุกประโยค ทุกๆ ถ้อยคำ และอาจทำให้เห็นความหมายแฝงในเอกสารนั้น มองนัยหนึ่งคือการให้ตนเองได้ฝึกพูดได้ชัดออกเสียงถูกต้องและเกิดความจำได้ เป็นการทำตามคำสั่งด้วยเจตนาที่ดี แต่อีกนัยหนึ่งการเปล่งเสียงพูดออกมาหน้ากล้องอาจกลายเป็นการชี้นำและสั่งการ ซึ่งคงไม่มีวิธีการใดจะช่วยให้เข้าใจได้ดีเท่ากับการพาตัวเอง เข้าไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์นั้นโดยตรง

 

วราวุฒิ โตอุรวงศ์ ภาพจิตรกรรมที่สะท้อนความรู้สึกของมนุษย์ หรือภาวะที่มนุษย์ถูกรุมเร้าจากหลากหลายสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในช็อตเดียวของ วราวุฒิ โตอุรวงศ์ กระบวนการสร้างสรรค์ที่ไม่ปล่อยมลภาวะต่อโลกอย่างไร้เหตุผล ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด กลับให้คุณค่าทางใจแก่ศิลปินด้วย แม้จะเป็นการออกแบบกระบวนการทางจิตรกรรมเพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามต่อผู้คนในวงกว้างด้วย

ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร โลกที่สร้างขึ้นใหม่ของ ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร คือการมองเห็นและตีความแสงอย่างหลากหลาย สาระสำคัญคือการปรุงแต่งแสงขึ้นใหม่เพื่อนำไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ โลกใหม่จากจินตนาการกลับถูกสร้างด้วยกรรมวิธีที่เต็มไปด้วยเหตุผล คนที่เปราะบาง ต้นไม้พลิ้วไหว เรือที่แข็งแรง กวางที่ขนอ่อนนุ่ม เหล่านี้ล้วนต้องผ่านกระบวนการที่ละเอียดอ่อน ประดิษฐ์และเรียบเรียงขั้นตอนเทคนิคจิตรกรรมอย่างเหมาะสม อาจเปรียบได้ว่าเพราะสิ่งนี้มี อีกสิ่งหนึ่งจึงมี เป็นกระแสผูกพันเชื่อมโยงกันตลอดเวลา ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยว

อานนท์ เลิศพูลผล จิตรกรรมสะท้อนภาพเหตุการณ์ การกระทำของผู้ถือกฎหมายหรือนักปกครอง ถูกนำเสนออย่างตรงไปตรงมาของอานนท์ เลิศพูลผล สะท้อนถึงปัญหาคุณธรรมในสังคมปัจจุบัน การใช้กระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่เปิดเผยกระบวนการตั้งแต่การร่างภาพ จบภาพสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์โดยการทิ้งเค้าโครงของทุกขั้นตอนไว้ ขั้นตอนของกระบวนการในจิตรกรรมก็อาจเปรียบกับการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบมาตรฐานของคุณธรรมจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต เพราะทั้งสองอย่างเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาไปตามสังคมและยุคสมัย

 

“?????? ????? ????”

By
Thanarit Thipwaree, Nawin Biadklang, Trinnapat Chaisitthisak, Vichaya Mukdamanee
Warawut Tourawong, Theekawut Boonvijit, Arnont Lertpullpol

8th – 29th January 2022
Number1Gallery

Number1Gallery starts the year with “Behind Black Eyes” group exhibition, cooperating between senior and junior years for 7 members. Thanarit Thipwaree, Nawin Biadklang, Trinnapat Chaisitthisak, Vichaya Mukdamanee, Warawut Tourawong, Theekawut Boonvijit and Arnont Lertpullpol. Each of them has remarkable, unique and acceptable work styles. It is one of the rare events that ever happened with a group of artists collaboration.

This exhibition will lead you to the depth of every step of each work’s journey which has been contemplated and beautifully refined, including an effort that artists had physically put to cross the limit of their capacities and work processes. These work series of all 7 members are spectacular and sedulous, relating to…

 


#number1gallery #museum #artmuseum #art #arts #painting #paintings #contemporaryart #artgalleries #thaiartgalleries #bangkok #bangkokartscene #bam #AsianArtNews #ArtAsiaPacific #drawings #drawing #artcollector #artcollectors #oilpainting #thaicontemporaryart #southeastasianart #artatauction #bangkokart #galleryart #artgallery #gallery #exhibition #artexhibition