การบันทึกเส้นทางศิลปะ เส้นทางชีวิต เล่าเรื่องผ่านภาพบุคคล

ในนิทรรศการ “เกิดแต่ดิน Alfred Pawlin”

นิทรรศการเกิดแต่ดิน Alfred Pawlin เป็นเหมือนการบันทึกภาพบุคคลและศิลปินที่เคยเกี่ยวข้องและร่วมกิจกรรมกับวิฌวลธรรม แกลเลอรี ภาพบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดศิลปะสมัยใหม่จากตะวันตกเข้าสู่เมืองไทยอาทิเช่น
กาลิเลโอ คินี (Galileo Chini) ศิลปินชาวอิตาเลียน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทาบทามให้มาเขียนภาพในพระที่นั่งอนันตสมาคมที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างในขณะนั้น ภาพอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพกรมพระยานริศรานวัดหิวงศ์ ผู้ผสมผสานศิลปะไทยกับศิลปะตะวันตกได้อย่างกลมกลืน และเป็นผู้หนึ่งในการเปิดยุคใหม่ให้กับศิลปะไทยอีกทั้งเป็นผู้ให้การสนับสนุน  Alfred Pawlin ผู้ก่อตั้ง วิฌวลธรรมแกลเลอรี ที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุที่เมืองเวียนนา ออสเตรีย เมื่อต้นปี 2564 เป็นการปิดฉากของวิฌวลธรรม แกลเลอรีลงอย่างสิ้นเชิง

 

“นิทรรศการเกิดแต่ดิน เป็นการบันทึกเส้นทางศิลปะ เส้นทางชีวิต เล่าเรื่องผ่านภาพบุคคลต่างๆ ด้วยเทคนิคใช้ดินเขียนภาพ วัสดุหนึ่งในธาตุ 4 ตามหลักพุทธศาสนาว่าทุกชีวิตเกิดจากดิน และท้ายที่สุดชีวิตก็กลับสู่ดินด้วยกันทั้งนั้น”

สมภพ บุตราช

 

ในนิทรรศ การนอกจากจะเป็นการแสดงภาพบุคคลที่ศิลปินเคยเกี่ยวข้องและร่วมกิจกรรมกับวิฌวลธรรม แกลเลอรี และภาพบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดศิลปะสมัยใหม่จากตะวันตกเข้าสู่เมืองไทยแล้ว ศิลปินยังถือเป็นโอกาสรำลึกถึง Alfred Pawlin ผู้ก่อตั้ง “วิฌวลธรรมแกลเลอรี” ซึ่งมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะของศิลปินที่มีแนวทางการทำงานเชิง Buddhist Art อีกด้วย

      Alfred Pawlin เกิดที่เมืองเวียนนา ออสเตรีย และเติบโตขึ้นมาในยุคแสวงหาค่านิยมใหม่ ๆ ของชีวิต เขาจึงเริ่มออกเดินทางสู่อินเดีย เนปาล และธิเบต เขาได้เห็น และเรียนรู้ชีวิตของผู้คนที่มีความแตกต่าง ทั้งความเป็นอยู่ ความเชื่อ ความศรัทธา สิ่งที่ Alfred ค้นพบและสนใจเป็นอย่างยิ่งคือพุทธศาสนา เขาได้ศึกษา ค้นคว้า และแปลคำสอนทางพุทธศาสนาจากหนังสือธรรมะต่าง ๆ มากไปกว่านั้น เขาได้ฝึกฝน และลงมือปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ด้วยความชอบส่วนตัวในเรื่องดนตรีและศิลปะ เขาได้ศึกษาศิลปะและดนตรีแนวพุทธอีกด้วยในปี 2518 Alfred เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาพุทธศาสนา และที่นี่เขาได้พบงานศิลปะร่วมสมัยเชิง Buddhist Art ซึ่งไม่พบในอินเดีย และประเทศอื่น ๆ ที่ได้เดินทางผ่านมา ซึ่งมีแนวอนุรักษ์และสืบต่อจากของเดิมเท่านั้น ทำให้ขาตัดสินใจใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเมืองไทย และนี่คือจุดเริ่มต้นของ Alfred ต่อวงการศิลปะในเมืองไทย เขาเกิดความคิดที่ต้องการจะเผยแพร่ และส่งเสริมงานศิลปะร่วมสมัยของไทยสู่โลกตะวันตก จึงได้ก่อตั้งวิฌวลธรรม แกลเลอรีขึ้นมา

————————————————————————————–

สำหรับนิทรรศการจิตรกรรม “เกิดแต่ดิน  Alfred Pawlin” โดย สมภพ บุตราช
จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 13 กุมภาพันธ์ 2565
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.