Thailand Biennale, Korat 2021

” R e s e t  M o m e n t s “

ท่ามกลางผลงานศิลปะที่จัดแสดงขึ้นในงาน Thailand Biennale, Korat 2021
หนึ่งในการจัดแสดงผลงานศิลปะนั้นได้มีผลงานการแสดงสด(performance art )“Reset Moments”
จัดแสดงโดยศิลปิน ไนล์ โคททิง( Nile Koetting) ณ มหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผลงานการเเสดงชุดใหม่ชุดนี้ ถูกสร้างสรรค์ให้เข้ากับสถานการณ์ และ ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดงานครั้งนี้
ซึ่งศิลปินได้จำลองภาพการรอคอยที่ไร้จุดหมาย การรอคอยที่ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไง ทำได้แค่รอคอยให้สถานการณ์คลี่คลาย และรอเสียง บอกให้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ในขั้นตอนถัดไป โดยเปลี่ยนบริบทพื้นที่บริเวณส่วนริมระเบียงชั้น 4 ของมหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นอาคารสถานบิน พื้นที่ส่วนพักคอยก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยระหว่างการรอคอยนั้นก็มีเสียงประกาศยกเลิกครั้งแล้วครั้งเล่า

     การเเสดงสดครั้งนี้กลุ่มศิลปินแสดงท่าทางจำลองรูปแบบการรอคอยของผู้คนที่ต้องนั่งรอเที่ยวบินกลับมาทำการอีกครั้ง อิริยาบถต่างๆ ที่ผิดไปจากสภาวะปกติ ทั้งการนอนหลับบนพื้น การให้เบาะที่นั่งเป็นการพิง หรือกำแพงเป็นที่เอนหลัง สิ่งเหล่านี้สื่อสารถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งทว่ามีสิ่งหนึ่งปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา เครื่องผลิตน้ำที่ติดตั้งไว้คือตัวแทนของความเคลื่อนไหวที่กำลังกักเก็บความชื่นที่ลอยอยู่ในอากาศกลั่นออกมาเป็นน้ำดื่มเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าไปดื่มน้ำขณะเฝ้าดูการรอคอยที่กำลังดำเนินไป ขอบคุณข้อมูลจาก Page Fine Art Magazine Thailand #thailandbiennalekorat2021