วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.-15.30 น.

       Miss Yuko Hasegawa พร้อมด้วยทีมภัณฑารักษ์ นายธวัชชัย สมคง ดร.วิภาช ภูริชานนท์ และ Mr.Seiha Kurosawa ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ พร้อมด้วย ศิลปิน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมเสวนา

  โดยมีหัวข้อในการเสวนาดังนี้
1.Infrastructure โดย ศิลปิน Bianca / giocomo /make or break
2. Arokyasala -healing hospital โดย ดร.วิภาช ภูริชานนท์
3.History culture /natural resourse โดย Rudee/chic theme/Yantor /seiha /อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ดร.ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ และขวัญชัย ลิไชยกุล /Som Supaparinya
4.New eco system-Post internet generation โดย herwig /nile และกลุ่มศิลปิน keiken
ณ ชั้น 3 ห้องตะโกราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

 

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Kort 2021
พร้อมประกาศความงดงามและความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางธรรมชาติ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมา ได้กลายเป็น ‘เมืองศิลปะระดับโลก’ และเป็นจุดหมายใหม่ในการท่องเที่ยวเชิง ศิลปะวัฒนธรรม สำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก 18 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 นี้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจThailand Biennale Korat 2021
และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย