นิทรรศการ    จิตรกรไทยกับตาวิเศษ

ณ ศูนย์จริยศิลป์ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 30 มกราคม 2565

                 (นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ศิลปะเพื่อสายน้ำ โดยกลุ่มจิตรกรไทย)

 

ความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ

กลุ่ม “จิตรกรไทย” ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 โดยศิลปินอาสาสมัครที่ได้ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ดำเนินกิจกรรมเพื่อนำเสนอเรื่องราวสะท้อนความเป็นไปของสังคมผ่านงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ  จนถึงปัจจุบัน

กลุ่มจิตรกรไทย ได้ดำเนินงานร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่รู้จักกันดีในนาม “ตาวิเศษ”  มาตั้งแต่ปี 2541 โดยนำศิลปินเดินทางไปในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะที่เกิดจากความประทับใจในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย นำมาเผยแพร่สู่เยาวชนและประชาชน โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อและงานศิลปะ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกรักและดูแลท้องถิ่นของตนเอง

ศูนย์จริยศิลป์ กลุ่มจิตรกรไทย ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานของศิลปินกลุ่มจิตรกรไทยในโครงการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่ ศูนย์จริยศิลป์ ชั้น 4 bacc  ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม ถึง 30 มกราคม 2565

          พิธีเปิดงาน วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น.  โดยคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย เป็นประธานในพิธี