มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2021

“เซิ้งสิน ถิ่นย่าโม”

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวศิริพรรณ ทองเจิม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ที่ปรึกษาโครงการฯ และหัวหน้าส่วนราชการฯ ตลอดจน ทีมภัณฑารักษ์และศิลปินที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานแถลงข่าว

“แนวทางการดำเนินงานโครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ Thailand Biennale, Korat 2021”

และการเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาความปลอดภัย และการจราจร ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความพร้อมของภาคธุรกิจฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019

การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ Thailand Biennal , Korat 2021  กำหนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Butterflies Frolicking on the mud” ใช้ชื่อภาษาไทย “เซิ้งสิน ถิ่นย่าโม” ที่ จ. นครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พ.ต.อ.เอนก ศรีกิจรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ณ Art Gallery and Exhibition ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา