สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ ร่วมกับ อาจารย์สมาน
คลังจัตุรัส และกลุ่มศิลปินอิสระ’96 จัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 24

“สานศิลป์ สีสัน ปันบุญ สมทบทุนช่วยกาชาด” ขึ้น

ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง

เพื่อนำเงินรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
งานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติฯ
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
และเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินอาชีพ
ศิลปินสมัครเล่นได้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดตามแนวคิดและจินตนาการ
ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะที่หลากหลาย โดยกลุ่มศิลปินอิสระ’96 รวม 249
ท่าน นำโดยอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส


ได้รวบรวมผลงานทางศิลปะหลากหลายเทคนิค มากกว่า 400 ชิ้น
มาจัดแสดงให้ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะได้ชื่นชมผลงานอย่างเต็มอิ่ม อาทิ
ภาพเหมือนบุคคล (Portrait) ภาพดอกไม้ ภาพวิวทิวทัศน์
รวมถึงภาพสัตว์นานาพันธุ์ ซึ่งแต่ละภาพมีความงดงามชวนหลงไหล อิ่มเอม
เป็นการเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19
โดยทุกภาพที่นำมาแสดงในครั้งนี้ศิลปินจะนำเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพม
อบให้สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป
สำนักงานจัดหารายได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ชื่นชอบงานศิลปะ
รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
เข้าชมงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 24 “สานศิลป์ สีสัน
ปันบุญ สมทบทุนช่วยกาชาด” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

-15 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง
(ปิดทุกวันพุธ)

สอบถามข้อมูลติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร.02-281-5360-1
E-mail: info@queengallery.org , https://www.facebook.com/queengallerybkk/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”
โทร. 02-256-4440, 02-255-9911 หรือ www.redcrossfundraising.org