จันทนา แจ่มทิม นับเป็นศิลปินที่มีความโดดเด่นในการนำเทคนิค ‘ลายรดน้ำ’ ซึ่งเป็นศิลปะไทยแบบโบราณมาทำเป็นงานร่วมสมัย การทำงานลายรดน้ำ ถือเป็นงาน วิจิตรศิลป์ เป็นงานเอกรงค์ที่ติดทองคำเปลวบนพื้นดำ-แดง ศิลปินที่เก่งมักจะไม่หยุด ที่เทคนิค หากต้องเดินทางต่อซึ่งจันทนาได้ค้นพบแล้ว และออกเดินทางตลอดมา

ในอดีตเธอเคยเป็นศิลปินรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง 2 สมัย เป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นสาขาที่เรียนจบมา งานลายรดน้ำเป็นงานที่มีความพิถีพิถันในการทำงาน เป็นงานที่ต้องแลกมากับ‘ความ รัก’ และ ‘การรอคอย’ เธอบอกว่า “ถ้าเรามีความจริงใจต่อการทำงาน ได้มองเห็น ได้สัมผัสวัสดุและเข้าใจในตัวมัน ความงามความชื่นชมยินดีก็จะเกิดทุกระยะ”

ศูนย์จริยศิลป์ โดยกลุ่มจิตรกรไทยมีความยินดีนำเสนอนิทรรศการ “ชีวิตใหม่” ของจันทนา แจ่มทิม สมาชิกกลุ่มจิตรกรไทย ที่จะเผยให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์ของ ศิลปะไทยในอดีตต่อมาจนถึงปัจจุบัน และเห็นแสงสว่างสดใสในอนาคต