นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประชุมการคัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิช่างเถิดที่จบไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ 2564

คุณสมเกียรติ นนทิสกุล ประธานมูลนิธิช่างเถิด และ คุณโยทะกา จุลโลบล  ผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริหาร ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  ได้ร่วมนำทีมการประชุมการคัดสรรมอบทุนการศึกษา ” มูลนิธิช่างเถิด ” ซึ่งเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะสำหรับศิลปินและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาศิลปะ ที่เรียนดี มีความมุ่งมั่นจะเป็นศิลปินและกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

และได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มีองค์ความรู้ และมีจริยธรรมรวมไปถึงได้รับการยอมรับในวงการศิลปะมาเป็นส่วนร่วมในการหารือคัดสรรทุนของมูลนิธิช่างเถิด ในการประชุมครั้งนี้ได้แก่
ที่ปรึกษาคณะทำงานคัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิช่างเถิด
1. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
2. คุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์
คณะทำงานคัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิช่างเถิด
1.คุณเริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์
2.คุณธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
3.คุณศรัณย์ ภัทโรพงศ์
4. คุณชัชวาล รอดคลองตัน
5. คุณอัครวัฒน์ ฉันทแดนสุวรรณ
6. คุณวิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี
7. คุณฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร

 

นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งกับวงการศิลปะ ที่มีผู้คอยสนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เด็กนักศึกษาศิลปะ มีทุนทรัพย์ ที่จะสร้างสรรค์ผลงนศิลปะต่อไป เพื่อต่อยอดในวงการศิลปะในอนาคต