กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวและสำนักงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของเกาหลี ได้จัดประกวด

2021 WONDER Frame Video

เพื่อส่งเสริมประเทศไทยด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง ไทย-เกาหลี, เกาหลี-มองโกล สู่สายตาคนทั่วโลกโดยมีการรับสมัครผลงานในรูปแบบ คลิปวีดิโอการแสดง คลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ และภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ ประเทศไทย/มองโกล ที่ฉันอยากแสดงให้เห็น

เปิดรับสมัครวันนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม 2564 (ตามเวลาของเกาหลี)
รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร

>>>>>>> http://www.wonderframe.kr/board/download <<<<<<<

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานและใบสมัครทางอีเมล์

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ wonderframe2021@gmail.comWON