ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามสำหรับโครงการปันคลิป ปันสุข

โดย มูลนิธิช่างเถิด

ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โครงการปันคลิป ปันสุข โดย มูลนิธิช่างเถิดได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มีการเริ่มโครงการตั้งแต่

 16 สิงหาคม –15กันยายน 2564  

 โครงการได้ดำเนินเสร็จสิ้นและได้รับการตอบรับอย่างดี โดยมีผู้ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

โดยคลิปวิดีโอบางส่วนที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปออกอากาศ 39 คลิป ช่อง 9 MCOT HD 30 ในรายการ Great Star Art Show และนอกจากนั้นแล้วจะทำการเผยแพร่ทางสื่อ Social Media

 

ทั้งนี้ต้องขอบคุณประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการ และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ทำให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้ขึ้นมา

สนับสนุนโดย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook: มูลนิธิช่างเถิด ChangtherdFoundation