จีน่า-ญีนา ซาลาส นางเอกสาวสุดฮอตจากละครบาปยุติธรรม ทางช่อง 3 ได้ให้เกียรติ รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ปันคลิป ปันสุข

โดยมูลนิธิช่างเถิด

เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนร่วมแบ่งปันความสุขผ่านคลิปวีดีโอความยาว 1 นาทีมายัง มูลนิธิช่างเถิด ถือว่าเป็นนางเอกสาวอีกหนึ่งคน นอกจากจะ นักแสดงสาว ฝีมือเยี่ยมแล้ว ยังมีจิตใจโอบอ้อมอารีและเผื่อแผ่ อีกด้วยค่ะ

ผู้ที่สนในสามารถส่งคลิปวีดีโอเพื่อการร่วมสนุกกับกิจกรรมโครงการ ปันคลิป ปันสุข โดยมูลนิธิช่างเถิด

ร่วมทำคลิปวีดีโอสั้นๆจะเป็นคลิปแบบใดก็ได้ ไม่เกิน 1 นาที ที่เสริมสร้างรอยยิ้มในช่วงวิกฤตโควิด19

รูปแบบและเนื้อหาคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม, กิจกรรมสาธารณะกุศล, การพูดให้กำลังใจ ที่เสริมสร้างความสุข
(จะต้องไม่เป็นคลิปวีดีโอที่ส่งเสริมความรุนแรง หรือส่งเสริมและการกระทำผิดกฎหมาย )

ผู้ที่เข้าร่วมไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา โดยคลิปวิดีโอ สามารถใช้อุปกรณ์ใดก็ได้ในการสร้างสรรค์วีดีโอ อาทิ กล้อง หรือ โทรศัพท์

ส่งคลิปวีดีโอได้ไม่เกิน 10 คลิปต่อ 1 ท่าน

ส่งคลิปวีดีโอเข้ามาร่วมสนุกที่ Email มูลนิธิ : Changtherdfoundation@gmail.com หรือ Facebook มูลนิธิ : https://www.facebook.com/changtherdfoundation หรือ IG มูลนิธิ : @changtherdfoundation

กรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกคลิปที่จะผ่านเข้ารอบจำนวน 500 คลิป เพื่อนำไปเผยแพร่

จะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 10 กันยายน

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคลิปปันสุขจะได้เงินรางวัล คลิปละ 1,000 บาท

กิจกรรมร่วมสนุกตั้งแต่

เริ่ม 25 สิงหาคม – 9 กันยายน 2564

สนับสนุนโดย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#โครงการปันคลิปปันสุข #มูลนิธิช่างเถิด #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย