ขอเชิญชวนส่งคลิปวีดีโอเพื่อการร่วมสนุกกับกิจกรรม

โครงการ ปันคลิป ปันสุข โดยมูลนิธิช่างเถิด

 

กติกาการร่วมสนุกโครงการ ปันคลิป ปันสุข ดังนี้
  1. ร่วมทำคลิปวีดีโอสั้นๆจะเป็นคลิปแบบใดก็ได้ ไม่เกิน 1 นาที ที่เสริมสร้างรอยยิ้มในช่วงวิกฤตโควิด19
  2. รูปแบบและเนื้อหาคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม, กิจกรรมสาธารณะกุศล, การพูดให้กำลังใจ ที่เสริมสร้างความสุข (จะต้องไม่เป็นคลิปวีดีโอที่ส่งเสริมความรุนแรง หรือส่งเสริมและการกระทำผิดกฎหมาย )
  1. ผู้ที่เข้าร่วมไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา โดยคลิปวิดีโอ สามารถใช้อุปกรณ์ใดก็ได้ในการสร้างสรรค์วีดีโอ อาทิ กล้อง หรือ โทรศัพท์
  2. ส่งคลิปวีดีโอเข้ามาร่วมสนุกที่ Email มูลนิธิ : Changtherdfoundation@gmail.com  หรือ Facebook มูลนิธิ : https://www.facebook.com/changtherdfoundation หรือ IG มูลนิธิ : @changtherdfoundation
  3. กรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกคลิปที่จะผ่านเข้ารอบจำนวน 500 คลิป เพื่อนำไปเผยแพร่
  4. จะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 10 กันยายน
  5. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคลิปปันสุขจะได้เงินรางวัล คลิปละ 1,000 บาท
กิจกรรมร่วมสนุกตั้งแต่
เริ่ม  25 สิงหาคม – 9 กันยายน 2564

 สนับสนุนโดย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย