“ผมรับผิดชอบงานของผมทุกตารางเซนต์”

เป็นคำพูดที่ได้ยินบ่อยครั้งในงานนิทรรศการ “IMPETUS” หรือ แปลเป็นภาษาไทยว่า
“แรงผลักดัน” ของ คุณปิ๊บ รวิชญ์ เทิดวงส์การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญในฐานะศิลปิน กับ
ภาพเขียนกวา่ 50 ภาพ หลังจากการแสดงงานนิทรรศการศิลปะครั้งสุดท้ายเมื่อกว่า 20 ปทีี่แล้ว
รวิชญ์เทิดวงส์ (ชื่อเล่น ปิ๊บ) จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และโรงเรียน
ไทยวิจิตรศิลป์ระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขานฤมิต
ศิลป์) ด้วยความชื่นชอบในการทำงานด้านศิลปะ จึงได้ศึกษาต่อด้านศิลปะที่ประเทศนิวซีแลนด์
(Certificate Visual Arts and Design, Hawke’s Bay Polytechnic)

 

คุณปิ๊บ ได้เล่าว่า โดยส่วนตัวมีความชื่นชอบทางด้านการทำงานศลปะมาตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่
วงการการแสดง ภาพจำของคนส่วนมากจึงจดจำ เค้าได้ในฐานะนักแสดงมากกว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์
ภาพ ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจึงได้ทำเมื่อมีเวลาว่างจากการทำงานประจำ ผ่านมา 20 กว่าปีแล้ว
กับการแสดงงานศิลปะครั้งสุดท้ายของเขา และครั้งนี้กลับมาพร้อมประสบการณ์การสร้างสรรค์
ผลงาน ที่คุณปิ๊บมักจะพูดเสมอว่า “ผมรับผิดชอบงานของผมทุกตารางเซนต์” ถ้าหากเป็นเหมือน
การทำอาหารผมก็จะปรุงอาหารของผม ผมจะชิมทุกจาน จนรู้สึกว่ามันอร่อย ผมใส่ใจในทุกตาราง ุ
เซนติเมตรของการทำงาน และหวังว่าทุกท่านก็จะรับรู้สัมผัสได้ในงานของผมเช่นกัน
พบกับนิทรรศการ IMPETUS ART EXHIBITION 1 – 20 กค. 2564 at 333Anywhere
warehouse30 Unit 5 #Warehouse30 (ใกล้ไปรษณีย์กลาง)
The important comeback of Ravit Teutvongse, a talented artist and actor. He comes
to you this time as an artist with almost 50 paintings after taking a 20-year hiatus.
IMPETUS Art Exhibition July 1 – 20, 2021 333Anywhere P.1 Warehouse30 Unit 5
#Warehouse30 (Near Grand Post Office)

 

ที่อยู่:
333Anywhere
(โกดัง 5) Warehouse 30 เลขที่ 52 ถนนเจริญกรงุ ซ.30 บางรกั ก.ท.ม 10500
(ใกล้ไปรษณีย์กลาง)
เวลาทำการ:
เปิดบริการอังคาร – อาทตยิ ์ 11.00 – 18.00 น.
(ไม่มีค่าเข้าชม) งดการใชกล้องถ่ายภาพ / กล้องมือถือสามารถใช้ได้ค่ะ

 


ติดต่อ:
Facebook: fb.com/333anywhere
E-mail: 333anywhere@gmail.com
Official Line: @333gallery
……….……………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณล่วงหน้าสาหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธมา์ ณ ที่นี้
ประสานงาน : แนน 097-123-0106