พิพิธภัณฑ์ผ้าจัดกิจกรรม “Stay Home Stay Connected
ชวนชมนิทรรศการผ่านไลฟ์พร้อมลุ้นรางวัล ทุกศุกร์ตลอดเดือนมิ.ย.นี้

อยู่บ้านก็ชมนิทรรศการได้! พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถชวนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์แบบเพลิดเพลิน แถมได้ความรู้ แม้ไม่ได้ออกเดินทาง กับกิจกรรมออนไลน์      “Stay Home Stay Connected” โดยภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์จะมาพาชมนิทรรศการผ่านช่องทาง      การถ่ายทอดสด (Live) ในเพจเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม    ตอบคำถาม และรับของรางวัลพิเศษจากนิทรรศการต่าง ๆ ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนมิถุนายน เวลา       ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. ประเดิมศุกร์แรก ๔ มิถุนายนนี้

กิจกรรมออนไลน์ครั้งนี้ ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์จะพาชม ๒ นิทรรศการซึ่งกำลังจัดแสดง ในปัจจุบัน ได้แก่ นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา เรื่องราวการเสด็จฯ เยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสามครั้ง พร้อมชื่นชมความงดงามของผ้าบาติกในพระปิยมหาราชจากเมืองต่าง ๆ บนเกาะชวาอย่างทั่วถึงและนิทรรศการด้วยพลังแห่งรักบอกเล่าพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นต้นมา

สำหรับกิจกรรมออนไลน์ “Stay Home Stay Connected” จะมีการไลฟ์แต่ละนิทรรศการผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนมิถุนายนศกนี้ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ ๔ มิถุนายน นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา ตอนที่ ๑

วันที่ ๑๑ มิถุนายน นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา ตอนที่ ๒

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ร้านพิพิธภัณฑ์และห้องกิจกรรม

วันที่ ๒๕ มิถุนายน นิทรรศการด้วยพลังแห่งรัก

ติดตามการไลฟ์ พร้อมลุ้นรับรางวัลได้ทุกวันศุกร์ ในวันที่ ๔, ๑๑, ๑๘ และ ๒๕ ตลอดเดือนมิถุนายนศกนี้ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐ น.ได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand

#####

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

จิตตาภา อาชาเทวัญ ๐๖๔-๔๑๕-๕๔๔๖, จักรพันธ์ ไชยพงษ์๐๘๔-๑๖๕-๒๖๒๖, กวินธิดา คงโพธิ์ ๐๙๘-๒๖๓-๐๖๓๘

บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด โทร.๐๒-๑๘๐-๐๓๖๑  Line id: @Publichit_pr

บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์