Saturday, June 3, 2023

นิทรรศการศิลปกรรม_๑๗๑๐๐๕_0066

Most popular

ศิลปินแนวพุทธศิลป์ชื่อดังแห่งเชียงราย ทรงเดช ทิพย์ทองทุ่มทุนทำเหรียญ แจกผู้แสวงบุญเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง กว่าสองพันเหรียญ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดงาน สืบสานประเพณี นมัสการ และสรงน้ำพระธาตุดอยตุง เพื่อรำลึก 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง โดยอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินชื่อดังชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในแนวพุทธศิลป์ ได้มีการออกแบบเหรียญที่ระลึกท้าวเวชสุวรรณ เพื่อแจกให้กับผู้เดินจาริกแสวงบุญ ขึ้นบนพระธาตุดอยตุง ...
error: Content is protected !!