Thursday, October 6, 2022

นิทรรศการศิลปกรรม_๑๗๑๐๐๕_0059

Most popular

นิทรรศการ THE CONQUER นิทรรศการเดี่ยว โดย วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจจการ

นิทรรศการ THE CONQUER นิทรรศนะเดี่ยว โดย วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจจการ นิทรรศการ THE CONQUER นิทรรศนะเดี่ยว โดย วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจจการ หรือ อายิโน๊ะ ครั้งนี้เป็นคอลเลกชันภาพวาดสีน้ํามันขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของโลกและชีวิตที่กําลังเปลี่ยนแปลง ซับซ้อน หลากหลาย ซึ่ง วีระพงษ์ เชื่อว่าภายใต้หลายสิ่งหลายอย่างมีความจริงซ่อนอยู่ ความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แม้เวลาผ่านไปนาน...
error: Content is protected !!