Sunday, February 5, 2023

นิทรรศการศิลปกรรม_๑๗๑๐๐๕_0052

Most popular

ติดตามกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของศิลปิน (ครั้งที่3) ในโครงการ Thailand Biennale, Krabi 2018 ณ. จังหวัดกระบี่

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของศิลปิน (ครั้งที่3)ในโครงการ Thailand Biennale, Krabi 2018  ณ. จังหวัดกระบี่  เพื่อต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานโดยลงสำรวจพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลมีทั้งศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติ การสำรวจเริ่มจากการล่องเรือหัวโทงไปยัง เขาขนาบน้ำ  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญประจำเมืองกระบี่เกิดจากเขาสองลูก ตั้งตระหง่านขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง จึงมีความโดดเด่นและสวยงามมาก   อีกทั้งยังมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์  ส่วนภายในถ้ำเขาขนาบน้ำก็งดงามไปด้วยหินงอกหินย้อยซึ่งธรรมชาติได้จัดสรรไว้อย่างลงตัว  และยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย ที่ต่อไปสำหรับการลงพื้นที่เพื่อสำรวจก็เริ่มขึ้นอีกครั้งผ่านม่านน้ำทะเลสีเขียวมรกตด้วยเรือสปีดโบ๊ท จุดมุ่งหมายอยู่ที่  “ ทะเลแหวก” ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยเพราะด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดจากการลดลงของระดับน้ำทะเล จนเกิดเป็นสันทรายกลางทะเลโดยเชื่อมต่อถึงกันได้ระหว่างเกาะ 3 เกาะคือ...
error: Content is protected !!