Monday, September 27, 2021

นิทรรศการศิลปกรรม_๑๗๑๐๐๕_0026

Most popular

ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์

ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2465 ที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี บิดาเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ ชื่อ พ่วง มารดาชื่อ ดิ่น เริ่มเรียนวิชาเขียนภาพจากอาจารย์เป้า ปัญโญ แห่งวัดพระทรง...
error: Content is protected !!