Thursday, October 6, 2022

นิทรรศการศิลปกรรม_๑๗๑๐๐๕_0018

Most popular

Sompot Upa-in’s Aesthetics

Sompot Upa-in’s Aesthetics ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะของอาจารย์สมโภชน์ อุปอินทร์ ศิลปินคิวบิสซึมชั้นครูของเมืองไทย นิทรรศการครั้งนี้เป็นการคัดสรรจัดหมวดหมู่ผลงานโดยครอบครัวอุปอินทร์ และกลุ่มนักสะสม เพื่อบอกเล่าถึงความชื่นชมต่อชีวิต เสียงเพลง และความงามรอบตัว ซึ่งมุมมองเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอยู่ในงานภาพเขียนหลายภาพที่นำมาแสดงที่ ชั้น 2 หอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2019- 7 มกราคม 2020 ร่วมกับแขกพิเศษ ช่างภาพแฟชั่น แถวหน้าของเมืองไทย ติ๋ม...
error: Content is protected !!