Saturday, June 3, 2023

นิทรรศการศิลปกรรม_๑๗๑๐๐๕_0014

Most popular

วธ. จับมือ หอการค้าไทยในจีน ถ่ายทอดสด โขน-นวดไทย ออนไลน์ผ่าน App Douyin เน้นเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย นำมิติวัฒนธรรมดึงนักท่องเทียว ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 

วธ. จับมือ หอการค้าไทยในจีน ถ่ายทอดสด โขน-นวดไทย ออนไลน์ผ่าน App Douyin เน้นเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย นำมิติวัฒนธรรมดึงนักท่องเทียว ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19    กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน ภาครัฐและภาคเอกชนของจีน จัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่าน Application Douyin ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่นิยมมากที่สุดขณะนี้ในตลาดออนไลน์ของจีน มีผู้ใช้บริการจำนวนสูงถึง ๔๐๐ ล้านคนต่อวัน ตอกย้ำความสำเร็จจากการจัดงานเทศกาลไทย Live Stream Thailand x Tiktok นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...
error: Content is protected !!