ชาวเชียงใหม่สายอาร์ทห้ามพลาดกับการเปิดตัว Krisp Cafe Art gallery คาเฟย์สุดชิ๊ค กับนิทรรศการศิลปะสำหรับคนชอบงานแนวนามธรรม โดยสิงห์ทอง ภัทรากร “เมื่อเธอถูกกักขัง7วัน ใจฉันก็ขาดอิสระภาพไป7วันและเมื่อเธอเป็นอิสระใจฉันก็เป็นอิสระเช่นกัน” พร้อมเพลิดเพลินกับการฟังเพลง Jazz และอาหารสุดเลิศล้ำ กับการเปิดนิทรรศการ

ในวันที่ 9 เมษา 2564 เวลา 17.30

ชื่อชุดงาน “เมื่อเธอถูกกักขัง7วัน ใจฉันก็ขาดอิสระภาพไป7วัน
และเมื่อเธอเป็นอิสระใจฉันก็เป็นอิสระเช่นกัน”

Concept:
เราทุกคนคือ เพื่อนกัน เราทุกคนล้วนมีความเกี่ยวข้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะขาดสิ่งใด สิ่งหนึ่งไม่ได้ สิ่งต่างๆล้วน คือธรรมชาติ

เพียงแต่เราจะสามารถที่จะรู้เห็นความจริงในธรรมชาติได้หรือไม่
หากเรารู้เห็นความจริงในธรรมชาติ เราจะรู้และเข้าใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วน มีความเกื้อกูล และสนับสนุนเราทั้งสิ้น เราจะมีความเมตตา เคารพ ต่อทุกสิ่งทุกอย่าง เคารพต่อทุกคน

“เพราะว่า เรา เขา เธอ ฉัน นั้นเหมือนกัน”

singthong “When you were confined for 7 days, my heart had no freedom for 7 days. And when you got freedom back, my heart gain freedom too.”

Concept :
We all are friends. We naturally relate to each other and cannot be separated. Everything is natural.

Can we acknowledge the truth of nature?
If we see the truth in nature, we will understand that everything is connected, interwoven, and support our lives. From this understanding, we will have compassion and respect for everyone and everything.

“Because we, they, you, or I are all the same.”

#ภาพเขียน #สิงห์ทองภัทรากร #งานนิทรรศการ #เมื่อเธอถูกกักขัง7วันใจฉันก็ขาดอิสระภาพไป7วันและเมื่อเธอเป็นอิสระใจฉันก็เป็นอิสระเช่นกัน #KrispCafe