เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
คุณโยทะกา จุลโลบล ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และบรรณาธิการบริหาร บริษัท Great Star Digital และ อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นายกสมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนาเป็นตัวแทนของ มูลนิธิช่างเถิดมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิช่างเถิดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นจำนวน 4 ทุน เป็นเงินสดทุนละ 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท

โดย คุณโยทะกา จุลโลบล ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และบรรณาธิการบริหาร บริษัท Great Star Digital และ อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นายกสมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมอบทุน เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ และเป็นแรงพลักดันให้แก่นักศึกษา ศิลปะที่ เรียนดี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินในอนาคต ได้ประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากน้ำใจเล็กๆของ มูลนิธิช่างเถิด ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับนักศึกษาศิลปะที่จะกลายไปเป็นศิลปินอันยิ่งใหญ่ในอนาคต

โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนตามรายชื่อดังนี้
1. นายจายมิ้นท์ (จิตรกรรม)
2. นายชัยธวัช มั่นอ่าว (ประติมากรรม)
3. นายภูวนัย หม่องพิไชย (ศิลปะไทย)
4. นางสาวปวันรัตน์ ปุริธรรมเม (ภาพพิมพ์)

#ทุนการศึกษา #มูลนิธิช่างเถิด #มอบทุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ #GreatStarsArtShow​​#GreatStars​​#GREATSTARSDIGITAL​​ #GreatStars2021​ #รายการGreatStarsArtShow​​ #อาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐ #โยทะกาจุลโลบล