มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆ์ราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🌟 ชวนท่านเป็นผู้ร่วมสร้างโรงพยาบาลเพื่อคนไทย ผ่านโครงการประมูลผลงานศิลปกรรมครั้งประวัติศาสตร์

✅ สามารถนำใบเสร็จจากงานประมูลนี้ เพื่อลดหย่อนภาษีได้ 100%

🙏🏼 “ให้เพื่อสร้าง” รังสรรค์โดยศิลปินชั้นนำของประเทศไทย จากศิลปินผู้ให้จำนวน 44 ท่าน ด้วยงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ จำนวน 44 ชิ้น และ งานประติมากรรมจำนวน 10 ชิ้น
ฝีมือศิลปินชั้นนำที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ รวม 54 ชิ้น

 

🌟 กำหนดการ 🌟

วันที่ 26 มีนาคม เปิดให้ประมูลออนไลน์ ถึง วันที่ 2 เมษายน (ปิด ณ เวลา 20:00 น.)

🖼 วันที่ 3 เมษายน 2564 พิธีประมูลผลงานศิลปกรรม “ให้เพื่อสร้าง” ณ ศูนย์ประชุม C-ASEAN ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ
– เวลา 10.00 – 13.30 น. Preview ผลงานเข้าร่วมประมูล ณ บริเวณโถงชั้น 10
– เวลา 14.00 – 17.00 น. งานประมูลผลงานศิลปกรรม “ให้เพื่อสร้าง”

🔆 เกี่ยวกับโครงการประมูลผลงานศิลปกรรม “ให้เพื่อสร้าง” http://bit.ly/kmckmitl

💻 สูจิบัตร Art Auctions for KMC Hospital : https://www.arch.kmitl.ac.th/ART-AUCTIONS-KMC-HOSPITAL/mobile/index.html

💬 ติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/Art-Auctions-for-KMC-Hospital-105172981532754/

📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 088 096 3888

 

#ให้เพื่อสร้าง #มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆ์ราชูปถัมภ์ #ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #ชวนท่านเป็นผู้ร่วมสร้างโรงพยาบาลเพื่อคนไทย #ผ่านโครงการประมูลผลงานศิลปกรรม #รังสรรค์โดยศิลปินชั้นนำของประเทศไทย