ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ

“บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

ในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2,019,000 บาท (#โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศบุคลคลทั่วไป และประเภทนักศึกษา/นักเรียน)

เปิดรับภาพ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม / ส่งภาพทาง Online ได้ที่ :
http://www.rpst.or.th/covid-19-never-give-up/

ประกาศโครงการจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย :
http://ocac.go.th/wp-content/uploads/2021/01/20210122094420.pdf

ร่วมสะท้อนมุมมอง เหตุการณ์ที่น่าประทับใจ ความร่วมมือของคนไทย การฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในด้านการดำรงชีวิต การสาธารณสุข การท่องเที่ยว ตลอดจนการดำเนินธุรกิจ ที่มีการปรับเปลี่ยน หรือ รอวันฟื้นฟู ฯลฯ ในช่วงเวลา
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เพื่อรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ และภาพความทรงจำครั้งสำคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้ง

จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด #โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก #2 #ชิงเงินรางวัลรวมกว่า2,019,000 บาท #หัวข้อบันทึกคนไทยหัวใจไม่เคยท้อ #ประกวดภาพถ่าย